Angststoornissen

Angst is een normale, gezonde reactie. Vaak is het ook een levensbeschermende reactie. Angst is een belangrijk overlevingsmechanisme. Maar soms lokken alledaagse situaties bepaalde angstreacties uit die vaak zo hevig zijn dat je niet normaal meer kunt functioneren. Je gaat die situaties dan proberen te vermijden waardoor je angst nog toeneemt. Angst mag ook niet te lang duren. In principe zou je angst na een aantal uren opnieuw moeten verdwenen zijn. Maar als die gedurende een paar weken of maanden aanhoudt, dan spreken we over een angststoornis. En dan heb je snel hulp nodig.

Bij een angstaanval kan je bij jezelf één of meerdere klachten ervaren. Nervositeit, hartkloppingen, een benauwd gevoel, tintelingen in handen of voeten, hoofdpijn, spierspanning, … Al deze klachten zijn het resultaat van een overactivering van je zenuwstelsel. Je kunt dan je arts raadplegen. Die zal je klachten in kaart brengen en proberen op een medische manier hieraan te verhelpen. Vaak zal je dan een bepaalde medicatie voorgeschreven worden. Dergelijke antidepressiva nemen echter de oorzaak niet weg. Bovendien werken zij verslavend.

De oorzaken van je angstaanval moet bespreekbaar gemaakt worden. Enkel door je angst te erkennen en erover te praten met een ervaren coach, kun je je angsten beter begrijpen en kan je ze onder controle brengen. De coaches van GENERATION BALΛNCE werken volgens een uitgewerkt programma dat een doeltreffend stappenplan omvat. Angstsymptomen verminderen en je maakt komaf met vermijdingsgedrag.

Je bent niet alleen met je angst. Bijna 1 op de 8 mensen worstelt met angststoornissen.  Deze kunnen verschillende vormen aannemen. Paniekstoornissen, allerlei fobieën en gegeneraliseerde angststoornissen komen het vaakst voor. Wij merken steeds meer dat mensen voortdurend piekeren, overbezorgd zijn en steeds vrezen dat er iets fout gaat lopen. In tegenstelling tot een fobie kan je je angst niet op een bepaald voorwerp projecteren. Dat maakt het moeilijker om er zelf iets aan te doen. Omdat je je bij de minste aanleiding onrustig en angstig voelt, raak je overspannen. Stress neemt dan over. Je raakt compleet uit balans. Praat erover met ons. Wij luisteren aandachtig en in alle rust naar jou. Een probleem hebben is immers niet hetzelfde als een probleem zijn.

Je lost je angststoornis niet op door een quick fix te eisen van je coach. Evenmin met medicatie, omdat je dan blijkbaar zelf geen inspanning zou moeten leveren. GENERATION BALΛNCE geeft je de aandacht en het vertrouwen dat je nodig hebt. Samen vinden wij de oplossing die je dan zal toelaten om je leven opnieuw uit te tekenen. Zonder angst.