Coaching

Er bestaan heel wat methodes om te coachen. De ene is oplossingsgericht, terwijl de andere dan weer ontwikkelingsgericht is. Sommige methodes zijn gericht op een welbepaalde situatie, terwijl andere methodes dan weer focussen op integrale coaching.

Coaching is een manier om een proces van bewustwording op gang te brengen. Door een gerichte vorm van vraagstelling leer je contact te maken met je eigen kracht. Zo ontdek en ontwikkel je je eigen mogelijkheden. Daarom vraagt coaching jouw actieve betrokkenheid. Een coach luistert aandachtig naar je vraag. Coaching vraagt onderling respect en vertrouwen. Coaching is een middel tot het uittekenen van je leven. Coaching is geen resultaat op zich. En evenmin een doel.

Coachen doen we bij GENERATION BALΛNCE met Goesting, vanuit passie. Wij schrijven Goesting met een hoofdletter. De mens staat hierbij centraal. Jij en je verhaal staan hierbij centraal. We vertrekken vanuit een gelijkwaardige relatie. Coaching biedt hierdoor ruimte voor het opbouwen van jouw zelfvertrouwen om datgene te bereiken wat jij wilt. Niet het probleem staat centraal, wel jouw doelen. Coaching geeft je een nieuw perspectief, nieuwe inzichten om die doelen te bereiken. Het gaat om jouw persoonlijke traject. Coachen is dan ook maatwerk dat tijd en aandacht vraagt. Van ons beide.

Een coach is ook een klankbord om jouw eigen inzichten en plannen te toetsen en te verbeteren. Zo komt er structuur in jouw gedachten en ruimte voor nieuwe ideeën. Je krijgt opnieuw energie en jawel, Goesting, om de draad weer op te pakken.

Bij GENERATION BALΛNCE vinden wij het belangrijk dat ook jij begrijpt waar het om gaat. Daarom delen we onze kennis. Op die manier kun je zelf bewuste keuzes leren maken in je leven. Wij begeleiden je daarbij.

De coaches van GENERATION BALΛNCE werken niet enkel  vanuit een theoretisch kader. Wij zijn eveneens ervaringsdeskundigen. We kiezen voor een nuchtere en vooral, een begripvolle aanpak. Naast  psycho-educatie maken we in onze coachinggesprekken gebruik van diverse wetenschappelijk onderbouwde modellen  o.a. uit NLP ( Neurolinguïstisch Programmeren ), de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie. Jij blijft als mens centraal staan. Jij hertekent je leven.

Design your life.