Re-integratie

Je hebt gedurende een hele tijd hard gewerkt om opnieuw op krachten te komen. Om opnieuw in balans te komen. Mensen rondom jou hebben je geholpen je veerkracht opnieuw aan te sterken. Je vrienden, je familie, je coach en vaak ook je medische omgeving hebben je geduldig begeleid. Je mentale fitheid laat opnieuw toe te leren. Je cognitieve fitheid laat je opnieuw toe je te concentreren. Je voelt je opnieuw fysiek fit. Je voelt je al heel wat beter in je vel.

En dan komt de dag dat je opnieuw actief wil deelnemen aan de samenleving, aan je job. Soms komt die dag nog wat te vroeg, omdat je toch nog niet voldoende in evenwicht bent gekomen. Maar soms kan of wil je door omstandigheden je terugkeer niet langer uitstellen.

Er is ondertussen heel wat regelgeving gepubliceerd met betrekking tot mensen die gedurende een langere periode niet professioneel actief kunnen zijn. Hierin wordt niet alleen gesproken over preventie, maar ook over de rechten en de plichten voor jezelf én voor je werkgever. Het is normaal dat je daar zelf niet mee bezig bent. Bovendien stoor je je terecht aan allerlei meningen die bepaalde publieke figuren menen te moeten verkondigen. Zonder enig gefundeerd argument.

Daarom ook speelt je re-integratiecoach van GENERATION BALΛNCE een zeer belangrijke rol. Niet alleen op het moment zelf van je terugkeer, maar ook reeds geruime tijd voordien. Als jij dit wenst, dan houden wij als je vertrouwenspersoon je werkgever op de hoogte van je herstel en je inspanningen om opnieuw de draad op te nemen. Wij informeren jou hoe je werkgever jouw terugkeer op een actieve manier mee wil ondersteunen en voorbereiden. Vaak ontbreekt het immers aan communicatie waardoor er misverstanden ontstaan of waardoor beslissingen genomen worden die ondoordacht zijn.

Je terugkeer naar je job is nu het belangrijkste moment in je herstel. Het is tegelijk ook nog een breekbaar moment. Bij GENERATION BALΛNCE hechten wij veel belang aan opvolging en ondersteuning na je werkhervatting. Samen toetsen wij af of het jou lukt de tijdens je coaching aangeleerde vaardigheden in te zetten en signalen tijdig te herkennen. Zo verlagen wij in belangrijke mate de kans op een terugval. Je re-integratiecoach kijkt immers verder dan de symptomen. Oorzaken maken wij bespreekbaar. Samen zoeken wij pragmatische oplossingen waar jij je goed bij voelt.

Re-integratie houdt niet alleen verband met je job. Soms moet je je ook opnieuw kunnen inpassen in je gezinsleven, in je vriendenkring of in de samenleving. Dat houdt vaak in dat je keuzes moet maken. Het ene tegen het andere afwegen. Kiezen doe je dan best voor jezelf. Het is goed als je dan iemand naast je hebt. Iemand die je begrijpt. Iemand van GENERATION BALΛNCE.